Gevolgen voor de omgeving

Behalve het feit dat de meeste mensen het uitzicht op een lange rij windmolens geen fraai gezicht vinden zijn er nog meer gevolgen verbonden aan het plaatsen van windmolens. Toch is de impact op het milieu van windenergie, vooral in vergelijking met fossiele brandstoffen, erg gering. Ondanks het feit dat een windpark een groot stuk land nodig heeft, is het toch mogelijk om de grond ertussen en ernaast te gebruiken omdat slechts een klein stuk grond nodig is voor de fundering en infrastructuur.

Voor vogels en vleermuizen kan een windmolen ook een gevaarlijk object zijn, want er sterven bijvoorbeeld ongeveer 20.000 vogels per jaar door een botsing met een wiek van een windmolen.

Windturbines kunnen ook zorgen voor geluidsoverlast. Op een afstand van 300 meter kan er tot ongeveer 45 dB geluid gehoord worden, wat overeenkomt met het geluid van een koelkast. Op 1,5 kilometer zijn ze echter onhoorbaar. De modernere windmolens gebruiken nieuwe technologie├źn om het geluidsniveau te verlagen buy cialis online cheap. Bijvoorbeeld door het vermijden van een tandwielkast of een verbetering in een wiekprofiel.

Vooral in schilderachtige en beschermde landschappen ontstaan conflicten over het plaatsen van windmolens. De partij die voor plaatsing is heeft het altijd over de duurzame energie die opgewekt kan worden en de tegenstanders vinden het vervuiling van het mooie landschap.